MONGOLIAN

Бүртгэлийн хураамж 50$. Төлбөрийг хаягаар Zelle-дэж болно.

Хувийн танилцуулга (1-2 хуудас), өөрийн итгэлийн түүхийг оруулан бичнэ.

Банкны хуулга

Дүнгийн хуулбар(албан бус байж болно, явцын дүнд эх хувьны хуулбарыг авна)

Нэг семестэр төлбөр $1050 (сургалтын төлбөр $800, бусад зардал $250)

Northpoint University нь I-20 эрх бүхий дараах хөтөлбөрүүдтэй.

Үүнд: -Сертификатны сургалт-4жил

-Шашин судлал ба боловсрол:

* Бакалавр – 4жил

* Магистер -3 жил

* Доктор -4 жил

Дэлгэрэнгүй лавлагааг доорх утсаар болон цахимаар авна уу.

 

admin@npu.education

Contact

Copyright © 2021 NorthPoint University